Welkom

Psychologenpraktijk@Ease

Ingrid van Rijn

Contact
Psychologenpraktijk@ease

Over@EASE
Ingrid van Rijn

Mijn naam is Ingrid van Rijn en ik ben sinds 1992 werkzaam als psycholoog. Sinds 1999 ben ik BIG geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben mijn loopbaan gestart bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarna heb ik gewerkt binnen verschillende GGZ instellingen en heb ik een aantal jaren ervaring opgedaan bij een Arbo dienst. In 2015 heb ik @Ease opgericht en sinds oktober 2018 ben ik me volledig gaan wijden aan mijn eigen praktijk. Ik zet vele jaren ervaring, kennis en deskundigheid graag in om jou te helpen, maar daarnaast ook mijn levenservaring als mens, als partner en als moeder van twee zonen en een dochter.Persoonlijke visie en werkwijze

Bij Psychologenpraktijk@Ease staan toegankelijkheid en onvoorwaardelijke acceptatie centraal. Omdat je prettig voelen en onvoorwaardelijk geaccepteerd, basisvoorwaarden vormen voor een succesvolle behandeling. De stap zetten om een psycholoog te bezoeken is vaak al moeilijk genoeg. Ik vind de behandelrelatie met jou erg belangrijk. Dit betekent voor mij een samenwerking waarbij je je veilig voelt en niets vreemd of gek gevonden wordt. Ik sluit aan bij wat jij wenst te bereiken en bekijk welke therapievorm daarbij het beste past. Er ontstaat inzicht in achtergronden en patronen en je leert hoe je een terugval kunt voorkomen. We werken toe naar het punt waarop je op eigen kracht weer verder kunt in je leven. Zelfredzaamheid, een betere kwaliteit van leven en een duurzame verandering zijn de hogere doelen van behandeling. Bij voorkeur maak ik in mijn behandelingen gebruik van een gepaste dosis humor. Humor relativeert, werkt bevrijdend, heelt!
Wandelsessies zijn tevens mogelijk. Vanuit mijn praktijk wandelen we direct het prachtige natuurgebied van Bemelen in.

Meer informatie?

Psychologenpraktijk_at_ease@ziggo.nl
0615423514
ingrid van rijningrid van rijn


ingrid van rijn


Generalistische Basis GGZ en methoden

@Ease betreft volwassenenzorg (18-65 jaar) in de Generalistische Basis GGZ (lichte tot matige ernst van de klachten). Je kunt er terecht met klachten van depressie, angst, burn-out, om valkuilen te leren herkennen en patronen te doorbreken, voor het omgaan met verlies of andere ingrijpende ervaringen en problemen rondom het zelfbeeld. Ik werk onder andere met de volgende methoden:

Cognitieve gedragstherapie: Met deze methode leer je je zorgelijke gedachten te relativeren en om te buigen naar helpende gedachten. Wanneer je anders tegen zaken aan kunt kijken, ga je ze ook anders ervaren en wordt gedragsverandering mogelijk.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT): Het doel van ACT is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren, en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt.

EMDR: Voor de behandeling van klachten als gevolg van een schokkende ervaring. De oogbewegingen (of geluiden) zullen er langzamerhand toe leiden dat de nare herinnering haar kracht en emotionele lading verliest en dat deze op een mildere manier, of met een minder bedreigende betekenis opnieuw opgeslagen wordt in je geheugen. Zo krijgt de schokkende ervaring steeds meer een plek in je levensgeschiedenis.

Bij EMDR wordt meestal gedacht aan “klassieke” trauma’s met als gevolg een acute stressstoornis of PTSS. Echter, alle overige beschadigende gebeurtenissen samenhangend met klachten als een negatief zelfbeeld of mensbeeld zijn tevens heel goed behandelbaar met EMDR. Hierbij kun je denken aan verlies van werk en/of relatie, pestervaringen, een moeizaam verlopend rouwproces, problemen met intimiteit en seksualiteit. Mijn persoonlijke ervaring met EMDR is dat het een prachtige aanvulling vormt op de gesprekstherapieën, met als grootste voordeel de snelheid waarmee de resultaten kunnen worden bereikt.Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij stichting 1nP (onderdeel van Parnassia groep), als behandelaar en regiebehandelaar Generalistische Basis GGZ. Via deze samenwerking krijgen mijn cliënten de behandeling vergoed. Stichting 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Zoals bij alle vergoedingen via de basisverzekering betaal je eerst je eigen risico. Meer informatie over 1nP kun je vinden op www.1np.nl. Je kunt je via deze site-met verwijsbrief- bij mij aanmelden. Zonder verwijsbrief kun je ook terecht voor behandeling, je betaalt dan zelf de kosten. Voor de actuele tarieven graag even contact opnemen.

ingrid van rijningrid van rijn
Foto's Ingrid: Wendy Boon Fotografie


Praktische informatie

Ingrid van Rijn, GZ-Psycholoog en Registerpsycholoog NIP
BIG: 0905841925
AGB: 94006960
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en conformeer mij daarmee aan deze beroepscode.
CV: https://www.linkedin.com/in/ingrid-van-rijn-soudant


NIP
Contact.

Voor meer informatie of aanmelding